Demonstreren ANNO Corona

Iedereen die op wil komen voor grondrechten en demonstreren tegen Corona maatregelen kan dat doen op eigen titel en op eigen wijze. Het enige dat je ervoor hoeft te doen is er ZIJN. En wanneer je zonder geldige reden verzocht of gedwongen wordt om weg te gaan, op je plek te blijven.
De politie en ME heeft laten zien dat ze zich kunnen opstellen op een manier waarbij er geen inbreuk gemaakt wordt op de grondrechten van vreedzame demonstranten.

Tijdens een demonstratie op het Museumplein een paar maAnden geleden werd ik verzocht om mijn spandoek weg te halen. Niet door politie maar door mede demonstranten die in contact stonden met de politie. Er werd me verteld dat een spandoek van de toegestane bijeenkomst een demonstratie zou maken, en dan mogelijk uiteengedreven zou gaan worden. Ik heb later vernomen dat meerdere demonstranten met dit verzoek zijn benaderd en daar gehoor aan hebben gegeven omdat ze persoonlijk verantwoordelijk werden gesteld voor het mogelijk uiteendrijven van de bijeenkomst. Zoiets heet psychologische druk, dwang, prre-pressure. Een vreedzame demonstratie ontdoen van inhoud, bemoeien met de wijze waarop gedemonstreerd wordt en bepalen waar iemand wel of niet mag staan demonstreren gaat in tegen het EVRM. Ik vind het een hele zorgelijke ontwikkeling wanneer mede demonstranten op deze manier sturend proberen te zijn binnen een groep ongeorganiseerde vreedzame demonstranten. Dat valt niet onder deescalatie, dat is ook helemaal niet aan de orde tijdens een vreedzame betoging. Het was vast goed bedoeld maar het lijkt meer op ondermijning.
Gelukkig kan er steeds vaker hoorbaar en zichtbaar gedemonstreerd worden.
Ik juich alle positieve acties toe. Het opstarten van een dialoog tussen politie en demonstranten lijkt mij heel zinvol. Maar laten we niet oorzaak en gevolg door elkaar halen. De reden dat er voor de politie op dit moment geen aanspreekpunten zijn tijdens een demonstratie en dat niet duidelijk is wat ze kunnen verwachten is namelijk heel simpel: alle aangemelde demonstraties werden onrechtmatig onderuit gehaald door forse beperkingen en verboden vanuit de driehoek. Dus wordt er niks meer aangemeld en bestaan demonstraties uit los zand, ongrijpbaar voor politie. Dit probleem is door de driehoek zelf veroorzaakt. De enige manier waarop die driehoek op andere gedachten gebracht kan worden, is doordat de uitvoerende diensten, de politie, van de driehoek gaan eisen om het weer mogelijk te maken dat de politie hun werk op een fatsoenlijke manier kan uitvoeren.

Wat er nu vaak gebeurt is dat er mensen zelf besluiten om een soort woordvoerder/overleg positie tov politie in te nemen.
Daaruit komen dan bv mededelingen vanuit politie richting demonstranten voort waarvan helemaal niet duidelijk is welke afwegingen er gemaakt worden. Maar die wel het verdere verloop van een demo bepalen, terwijl het allemaal mensen betreft die op eigen titel komen demonstreren.
Burgemeester en politie maken het vrijwel onmogelijk om op een normale manier te kunnen demonstreren, ze veroorzaken zelf de situaties waarbij er geen sprake van een organisator is. Dat dit voor hen de situatie ook onoverzichtelijk en ongrijpbaar maakt, dat is hun eigen probleem.
Wanneer iedereen op eigen titel demonstreert, is iedereen ook zijn of haar eigen woordvoerder.
Waarom maken we dat niet gewoon duidelijk aan de politie?
Wil politie een mededeling doen of in overleg met demonstranten? Prima, maar dan wel op een manier waarbij iedereen op de hoogte is van wat er besproken wordt. Wanneer er geen officiële demo organisator is dan zal dat gesprek in de groep gevoerd moeten worden. Eén of meer mensen kunnen dan spreken, en iedereen kan mee luisteren. Dan is iedereen op de hoogte van de opties en de mogelijke consequenties.
Vindt de politie het onprettig om op die manier te moeten werken? Prima, sta dan een normale organisatie toe. Maar niet steeds dat van twee walletjes eten. Of een demo organisatie met een aanspreekpunt. Of demo’s op eigen titel, met gezamenlijk overleg
Wat ik merk is dat er een soort paniek uitbreekt zodra politie begint op te dringen, zich voorbereidt tot in actie komen.
De één wil lopen, de ander blijven en nog vele andere opties. Mensen vinden allemaal hun plan op dat moment het beste en vragen aan anderen om dat plan aan de groep mede te delen. Chaos, paniek, onrust, onvrede, gebrek aan overzicht, precies wat je allemaal niet in de groep kunt gebruiken wanneer de politie gaat optreden…..
Daarmee spelen we de politie in de kaart. Als we paniekvoetbal blijven spelen zullen we opgedreven blijven worden.
Wanneer je op eigen titel gaat demonstreren is het goed om je van te voren af te vragen wat die dag bij jou zal passen. Zodra politie komt mededelen wat de stand van zaken is kun je beslissen wat je gaat doen en daarnaar handelen. En geen enkele keuze is goed of slecht, dat is enkel per persoon en per situatie te bepalen. En dat is ook wat demonstreren op eigen titel inhoudt naar mijn idee.
De één zal willen blijven, de ander zal willen lopen. Prima. Laten de mensen die hetzelfde willen elkaar vlot vinden en dat gaan doen.
Hoe groter een groep is hoe veiliger, dat is zeker waar. Maar kleinere groepen die ieder doen wat goed voelt, niet twijfelt en weet waar ze voor gekozen hebben, is nog heel veel veiliger. Want die mensen kunnen onderling op elkaar rekenen, of ze nou gaan lopen of blijven.
En ik meen het, er is geen goede of foute keuze mbt wat het beste werkt bij demo’s. Daar spelen op zo’n moment zoveel factoren bij mee, die we deels op dat moment niet eens kennen
We hebben het afgelopen jaar zo vaak gezien dat demodoelstellingen op andere plekken en momenten bereikt werden dan aan het begin van de dag werd gedacht/verwacht.
Ik denk dat dit is wat er bedoeld wordt met Be As Water:
Wees flexibel, als een krachtige stroom, die kan splitsen wanneer er onderweg een barrière opdoemt, en op een volgend moment weer samen komt. Zonder een oordeel te vellen mbt de richting die er gekozen is, dat doet water ook niet, dat stroomt gewoon  
Wanneer ik demonstreer wil ik mijn stem laten horen, een boodschap over brengen. Bij mij persoonlijk staat het demonstratiedoel voorop. Wanneer dat tot onterechte aanhouding leidt, so be it. Dat geeft ook mogelijkheden om in beroep te gaan en op een andere wijze te demonstreren.
Voor veel mensen is aangehouden worden geen optie, om vele verschillende redenen, en daar heb ik respect en begrip voor.
Wat we moeten voorkomen is dat mensen die geen aanhouding willen riskeren, voor het blok worden gezet door ergens te blijven om de groep niet op te breken.
Maar wat we ook moeten voorkomen is dat mensen die een duidelijk statement willen maken dat moeten loslaten omdat er mensen bij zijn die geen aanhouding willen riskeren.
Als we onderling elkaar laten weten hoe je erin staat, dan is het duidelijk met wie mensen kunnen groeperen wanneer dat nodig is.
Het gaat een heel andere “vibe” geven wanneer diverse mensen tegelijkertijd aan andere mensen gaan vertellen wat zij vinden dat er moet gaan gebeuren.
Wanneer je onrust voelt kun je aan de mensen om je heen vragen wat zij van plan zijn. En als je iets hoort wat aansluit bij jouw gevoel, kun je bij diegene in de buurt blijven. Dan blijft er overzicht, controle en veiligheid voor onszelf en voor de andere mensen om ons heen. Op zo’n groep zal provocatie geen vat krijgen.

Deel dit bericht