LOCKDOWN?

Tja, wel/geen lockdown, mij raakt dat niet persoonlijk. Ik ben altijd al redelijk kluizenaar en ik heb ruim voldoende materiaal in mijn opslag om nog jaren aan projecten te kunnen werken zonder naar een winkel te hoeven. Zelfs mbt mijn inkomen raakt het mij niet.
Maar of het mij wel of niet raakt doet er niet toe. Het gaat erom of deze maatregel zinnig is, gezien vanuit wat het kost en wat het oplevert. En of de maatregel werkelijk iets bijdraagt aan de reden waarom deze wordt ingesteld.
De besmettingen stijgen rap, dus een forse lockdown om de contacten te verminderen en de besmettingen te laten dalen. Het klinkt logisch…
Als je een probleem wilt oplossen is het handig om eerst te kijken naar waar het probleem door veroorzaakt wordt. Zodat je een maatregel kunt kiezen die de oorzaak van het probleem aanpakt.
Vanaf 1 december kan iedereen zich laten testen, ook geheel zonder symptomen. Een deel van de mensen dragen Covid bij zich zonder dat ze daar klachten bij ontwikkelen.
Wanneer de afgenomen testen opeens met tig procent stijgen is het niet meer dan logisch dat het aantal positieve uitslagen ook flink stijgt. Enkel het benoemen van de stijgende positieve uitslagen geeft een heel ander beeld, dan het percentage positieve uitslagen op de totale hoeveelheid afgenomen tests.
Daarnaast is er vanuit verschillende (ook wetenschappelijke) hoeken forse kritiek op de waarde die aan een positieve testuitslag toegekend wordt. De PCR-test toont de aanwezigheid van een stukje Corona RNA aan, dat is niet hetzelfde als een intact levend virus, en zeker niet gelijk aan een besmetting/infectie, en besmettelijkheid is NOG een stap verder.
Los van het gesteggel over PCR-tests, valt het op dat de overheid stijgende besmettingscijfers noemt, maar dat er geen stijging mbt ziekenhuisopnames te zien valt.
Ditzelfde gebeurde tijdens de Tweede Golf. Stijgende besmettingscijfers, maar geen stijging van opnames. De verklaring was toen dat de ziekenhuisopnames wat later zullen gaan komen. Die kwamen niet, maar dat was iedereen na 3 weken alweer vergeten.
Dat zorgmedewerkers het water aan de lippen staat is een feit. En helaas komt dat ieder jaar weer ter sprake in dit seizoen. Berichten over sluitende Eerste Hulpafdelingen daar kun je haast de klok op gelijk zetten.
Er zitten vele kanten aan de Corona situatie. Ik heb er grote moeite mee dat mensen tegenwoordig zo snel andere mensen even de schuld geven van de situatie waar we nu in zitten. De Coronacrisis bestaat niet uit 1 facet, en zal dus ook nooit met 1 wondermiddel opgelost kunnen worden.
Er wordt al vanaf de start steeds weer door de overheid met een vermanend vingertje gewezen naar de mensen die zich niet aan de maatregelen houden. Er wordt een stemming gecreëerd waarbij het beperken van vrijheden gekoppeld wordt aan misdragingen van anderen. Van volk tegen volk. Of de maatregelen proportioneel zijn wil/mag/kan men niet eens meer met elkaar bespreken.
Ik ben absoluut tegen te Coronamaatregelen. Niet omdat die mij raken, maar omdat ik zie hoe vele mensen keihard geraakt worden. Terwijl de onderbouwing voor die maatregelen nog steeds ontbreekt. En omdat ik zie hoe er een informatiemachine op gang is gebracht waardoor kritiek en protest als een groter kwaad gezien beginnen te worden dan het virus zelf.
We zitten in een spiraal van maatregelen om de maatregelen en zolang wij als burgers de vingertjes naar elkaar blijven wijzen komen we daar niet uit.
Ik sta open voor iedere mening en ga graag met iedereen in gesprek over standpunten, met wederzijds respect en met onderbouwing

Deel dit bericht