Taak van Politie bij Demonstraties

AMBTSINSTRUCTIE art 2(b)

De ambtenaar legitimeert zich bij optreden in uniform, op verzoek daartoe.

TAAK VAN POLITIE BIJ DEMONSTRATIES:

TOLERANT & TEGEMOET KOMEND

mbt opstelling richting organisatie en deelnemers art.21VC

FACILITEREN & BESCHERMEN

van de demonstratie en deelnemers art.22,79VC

ONDERSCHEIDEN

van vreedzame demonstranten en kwaadwillenden art.87VC

DEESCALEREND

optreden bij spanning bv middels dialoog art.88VC

GEEN GEWELD tegen vreedzame betogers,

INTERVENTIE enkel gericht op niet-vreedzame individuen art.87VC

GEEN SAMENDRIJVING of MASSA-ARRESTATIES art.35VC

GEWELD INZET beperken tot

STRIKT NOODZAKELIJK & PROPORTIONEEL art.32VC

gevolgd door toetsing en onafhankelijk onderzoek art.40VC

NIET INGRIJPEN wanneer POLITIE GEWELD

door collega’s kan worden voorkomen

is STRAFBAAR art. 33VC

INTEGER – BETROUWBAAR

MOEDIG – VERBINDEND

Deel dit bericht